N.B. Beeldentuin is gesloten!!!

Atelier Els van der Glas, tot half oktober op afspraak te bezoeken !!

Krite 61  9212VB  Boornbergum

KvK. 011545800000

tel. 06 15501064 

e.vander.glas@kpnplanet.nl

 

Route beschrijving:

Uit welke richting u ook komt raad ik u aan via de A7 (Joure-Heerenveen-Drachten- Groningen) te rijden . Neem de afslag Beetsterzwaag-Nijbeets en houd de richting Nijbeets aan. Eerste weg rechts (Dykfinne) bij de T splitsing links (Krite). Na de splitsing is het nog plm.  3,4km.  Vermoedelijk geeft uw routeplanner te vroeg 'bestemming bereikt' aan. Onze boerderij ligt aan uw linkerhand in het veld tussen een boomwal. Aan het begin van de oprit staat een bordje met de nummers 36 en 61. Een pilon in de boom geeft  de maximale door rij hoogte aan.