Aan de hand van een beeld in opdracht vervaardigd laat ik hier stap voor stap zien hoe het 'verhaal van een beeld' zich ontvouwt. Het is een zoektocht naar vormen, ritme en evenwicht, waarbij de eigenheid van het verbeelde centraal staat. Het is het zoeken naar die hulpmiddelen die je ten dienste staan, van armatuur tot borrelprikkers, van video tot internet. Je componeert een zo volledig mogelijk verhaal. Hoe makkelijk schrijf ik dit op, hoe moeilijk blijkt soms de werkelijkheid. Maar dat draagt ook een uitdaging mee, datgene waardoor het werken aan een beeld altijd een uitdaging voor mij is en hopenlijk nog lang zal blijven....... Een zoektocht naar een zekere perfectie, die spanning en speelsheid geen geweld mag aandoen. De intuïtieve toets bewaren tot in de eindfase is mijn passie en  vereist voorwaar immer aandacht en consentratie.

Het hier getoonde beeld van de 5 Ierse Wolfshonden wordt opgebouwd in boetseerwas rond een eenvoudig armatuur van aluminium draad, wat op zijn beurt steun krijgt van een ijzeren frame wat verstelbaar is en ook uitgebouwd kan worden. (nb; aan deze techniek worden andere eisen gesteld als voor klei wordt gekozen! zie illustratie kipje. )

Deze werkwijze maakt mogelijk, dat composities kunnen worden opgebouwd als er gekozen wordt voor een samengesteld beeld. Zie ook de 3 ruiters te paard hierboven. Kiest men voor een meer compact beeld zal 1 ijzeren frame met voldoende sterke kern voldoende zijn. 

Een andere techniek wil ik zeker nog noemen ; het voorwerken van een vorm uit beeldhouwschuim, wat later al dan niet bekleed wordt met gips of was. Het nadeel van deze techniek is dat veranderen nauwelijks mogelijk is.